www.shoeast.com              EN  SK 
HOME PROJECT COLLECTION EXHIBITIONS GALLERY VIDEO MEDIA PARTNERS CONTACT
 

SHOEAST

projekt SHOEAST je súčasťou dizertačnej práce realizovanej na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně. Práca skúma vývoj histórie dizajnu obuvi na území Československa v rokoch 1945-1989.
Časový plán riešenia práce je stanovený na obdobie rokov 2011-2017. 

Vedúcim dizertačnej práce je doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD. Riešiteľom dizertačnej práce je MgA. Juraj Šuška. 
Zbierka obuvi a propagačných materiálov

Organizujeme zber zachovaných exponátov, ktoré budú dôkazom kvality výroby. Našou snahou je vytvoriť čo možno najreprezentačnejšiu zbierku obuvi a propagačných materiálov.

<viacej o zbierke>

Organizovanie výstav

V spolupráci s mestami a záujmovými skupinami pripravujeme na roky 2013 a 2014 niekoľko verejných výstav a prezentácii.
Sledujte nás a dozviete sa viacej.

<viacej o výstavách>