www.shoeast.com              EN  SK 
HOME PROJECT COLLECTION EXHIBITIONS GALLERY VIDEO MEDIA PARTNERS CONTACT
 

SHOEAST

Projekt SHOEAST sa zaoberá výskumom dizajnu obuvi v Československu v rokoch 1945 až 1989. Hlavným cieľom projektu je zhromažďovať, dokumentovať a prezentovať obuv vyrobená jednotlivými národnými podnikmi a výrobnými družstvami.

Projekt vznikol v roku 2011 ako súčasť dizertačnej práce na Univerzite Tomáše Bati ve Zlíně. V súčasnosti je projekt zastrešuje rovnomenné občianske združenie.

Zbierka obuvi a propagačných materiálov

Organizujeme zber zachovaných exponátov, ktoré budú dôkazom kvality výroby. Našou snahou je vytvoriť čo možno najreprezentačnejšiu zbierku obuvi a propagačných materiálov.

<viacej o zbierke>

Organizovanie výstav

Od roku 2013 pravidelne prezentujeme výsledky výskumu na roznych výstavách, konferencích a kulturních akcích. Viac o aktuálních výstavách sa dozviete tu:

<viacej o výstavách>